0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Milan Smrcek
۳
۰
Lukas Babicka
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۲
۳
Jakub Stolfa
Finished
۰۴:۰۰
Daniel Tuma
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Kamil Novak
۳
۱
Lukas Babicka
Finished
۰۶:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۰:۰۰
Matous Klimenta
۲
۳
Radek Rose
Finished
۰۰:۳۰
Daniel Lieskovsky
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۰۰
Lukas Babicka
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۰۳:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Just
۳
۲
Robin Pacha
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Just
۲
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۶:۳۰
Martin Bittner
۳
۲
Matous Klimenta
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Vojtech
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۳۰
Martin Guk
۳
۰
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Lieskovsky
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۰۰
Marcel Pikous
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۳۰
Marcel Pikous
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Lukas Babicka
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Daniel Tuma
۲
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۷:۰۰
Marek Placek
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۱۱:۰۰
Ludek Madle
۲
۱
Jiri Svec
inprogress
۱۲:۰۰
Kamil Kleprlik
-
-
Frantisek Chaloupka
Finished
۰۰:۰۰
Michal Sokol
۰
۳
Tomas Nevrtal
Finished
۰۰:۳۰
Jan Pribyl
۰
۳
Kamil Kleprlik
Finished
۰۱:۰۰
Martin Bittner
-
-
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Vojtech
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Radek Rose
۲
۳
Martin Guk
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Nevrtal
-
-
Stanislav Hudec
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Kleprlik
-
-
Jan Pribyl
Finished
۰۲:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Robin Pacha
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Frantisek Just
-
-
Tomek Batog
inprogress
۰۵:۳۰
Jakub Stolfa
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۰۶:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۷:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۸:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۸:۰۰
Radek Sikora
۳
۱
Matej Mazurek
Finished
۱۰:۳۰
Radek Krcal
۱
۳
Dominik Lengal
Finished
۱۰:۳۰
Otto Jarkovsky
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۰
Miroslav Klimenta
Finished
۱۰:۳۰
Matej Perny
-
-
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Michal Macurak
-
-
Radim Uhlar
Finished
۱۱:۰۰
Oldrich Stehlik
۳
۱
Jiri Babinek
Finished
۱۱:۰۰
Cesta Havrda
۱
۳
Matej Perny
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Klimenta
۱
۳
Marek Placek
Finished
۱۱:۳۰
Dominik Lengal
۳
۰
Oldrich Stehlik
Finished
۱۱:۳۰
Matej Mazurek
۲
۳
Michal Macurak
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Babinek
۱
۳
Radek Krcal
Finished
۱۲:۰۰
Radim Uhlar
-
-
Radek Sikora
Finished
۱۲:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Otto Jarkovsky
Finished
۱۲:۰۰
Radek Sikora
-
-
Michal Macurak
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Radek Krcal
-
-
Oldrich Stehlik
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
  Belarus Liga Pro
Aleksandr Sidorkov
۳
۲
Sergei Sapega
Finished
۰۰:۰۰
Viktor Kozlov
۳
۲
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۰:۳۰
Zhelobkovich Igor
۰
۳
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۱:۳۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Oleksandr Liushnia
۳
۰
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Korobeinik
۳
۱
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۰:۳۰
Oleksandr Naida
۳
۲
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۰:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۱
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۱:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۲:۰۰
Yan Krol
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۳۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۰
Sergey Korobeinik
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۴:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Yan Krol
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۰۰
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۶:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Aleksandr Horoshko
۳
۰
Yan Krol
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Kireev
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۷:۳۰
Sergey Kireev
۲
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۸:۳۰
Maxim Nikolenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۹:۰۰
Artem Maksimenko
۲
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۹:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Eduard Rubtsov
Finished
۱۰:۳۰
Anton Yolkin
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۰
۳
Maxim Nikolenko
Finished
۱۲:۰۰
  Europe TT Elite Series
Petr David
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۰۰:۰۰
Piotr Chodorski
۱
۳
Artur Grela
Finished
۰۰:۳۰
Szymon Radlo
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Lukasz Nadolski
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Repke
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۱۵
Damian Wojdyla
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۳۵
Szymon Radlo
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Mateusz Repke
Finished
۰۳:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Repke
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۵:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۶:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۸:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Folwarski
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۰:۰۰
Adam Dosz
۳
۲
Petr David
Finished
۱۰:۳۰
Lukasz Nadolski
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۰۰
Jakub Folwarski
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۱:۳۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۱:۴۵
Lukasz Nadolski
۰
۰
Damian Swierczek
inprogress
۱۲:۱۵
  Russia Liga Pro
Sergey Puzyrev
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۰۰
Taranov Grigorii
۱
۳
Alexander Alexeev
Finished
۰۰:۳۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Reznikov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Alexander Serebrennikov
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۴۵
Ivan Pandur
۳
۰
Oleg Pronin
Finished
۰۲:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Zhurba
۱
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۲:۴۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Pronin
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Shagarov
۰
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Gushchin
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۳۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Oleg Pronin
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Shagarov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۵:۱۵
Sergey Gushchin
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۵:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۳۰
Oleg Pronin
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۵:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Safonov
۳
۲
Serguei Khomutov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Kharlakin
۳
۰
Andrey Zabrodin
Finished
۰۹:۱۵
Igor Krikunov
۱
۳
Andrey Rozhkov
Finished
۰۹:۲۰
Oleg Belugin
۲
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۴۵
Valery Kutin
۱
۳
Armen Pomazkov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Igor Blinov
۳
۱
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۰۰
Serguei Khomutov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Zabrodin
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Rozhkov
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۱۰:۳۰
Armen Pomazkov
۳
۱
Oleg Kharlakin
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Vladimir Safonov
Finished
۱۰:۴۵
Savinsky Aleksandr
۰
۳
Igor Krikunov
Finished
۱۱:۰۰
Oleg Kharlakin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۱:۱۵
Vladimir Safonov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۱:۱۵
Igor Krikunov
۱
۳
Igor Blinov
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۱:۳۰
Serguei Khomutov
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Zabrodin
۰
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Rozhkov
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۲:۰۰
Igor Abelmasov
-
-
Polyakov Petr
inprogress
۱۷:۱۵
Pavel Semenov
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
inprogress
۱۸:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Davit Mirzoyan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۰۰:۱۰
Murad Asatryan
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۰۱:۱۰
Hovhannes Julhakyan
۳
۲
Avet Vasilyan
Finished
۰۹:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
David Ghotanyan
۰
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۰:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۳۰
Avet Vasilyan
۳
۰
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۲
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۱:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۱:۳۰
Avet Vasilyan
۲
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۱:۵۰
  World TT-CUP
Marat Filip
۲
۳
Milos Frydl
Finished
۰۰:۲۰
Marat Filip
۱
۳
Ondrej Konvalinka
Finished
۰۱:۲۰
Milos Frydl
۲
۳
Marat Filip
Finished
۰۱:۵۰
Maksim Vuhka
۱
۳
Aleksei Nikonorov
Finished
۱۰:۱۵
Artjom Hiisku
۱
۳
Maksim Vuhka
Finished
۱۰:۴۵
Ondrej Fiklik
۰
۳
Jakub Senk
Finished
۱۰:۵۰
Oskar Pukk
۲
۳
Aleksei Nikonorov
Finished
۱۱:۱۵
Kadavy Ondrej
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۰
Oskar Pukk
۰
۳
Maksim Vuhka
Finished
۱۱:۴۵
Petr Kotrbaty
۳
۲
Jakub Senk
Finished
۱۱:۵۰
Artjom Hiisku
۰
۰
Aleksei Nikonorov
inprogress
۱۲:۱۵
Petr Kotrbaty
۰
۰
Ondrej Fiklik
inprogress
۱۲:۲۰
  Hungary TT Trophy Hungary
Zsolt Daru
۳
۱
Levente Both
Finished
۱۰:۴۵
Istvan Molnar
۱
۳
David Molnar
Finished
۱۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید